Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja uutta tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan samaan aikaan, kun niillä harjoitetaan metsätaloutta.

Blogi on julkaistu 30.5.2022 Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla

Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja uutta tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan samaan aikaan, kun niillä harjoitetaan metsätaloutta.

Yhteistyön voima näkyi, kun järjestimme 3.5.2022 yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa seminaarin suometsien kestävästä käytöstä. Seminaarissa kuulimme strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman SOMPA-hankkeen tutkimuksista sekä UPM:n ja Metsä Groupin käytännön toimista suometsissä. Erittäin mielenkiintoiset seminaarimateriaalit löydät täältä.

Seminaarin perusteella on helppo havaita, että tutkimustyö suometsien osalta on viime vuosina saanut merkittävän piristysruiskeen. Tutkimustulokset eivät aina näytä yksisuuntaisilta, kuten eivät eri tahojen mielipiteet tai näkökulmatkaan. Tiedon karttuessa on selvinnyt, että optimaaliset metsän käsittelytavat ovat erilaisia erityyppisillä kasvupaikoilla. Erityisesti kuusivaltaisilla ojitetuilla soilla jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on kannattava ja ympäristökuormitusta tehokkaasti vähentävä kasvatustapa.

Mikä sitten on nykytiedon valossa oikea tapa hoitaa suometsiä? Meillä on jo laaja yksimielisyys siitä, että monimuotoisuutta ja metsän hyvinvointia tulee edistää. Samalla meidän pitää muistaa, että metsä on monelle metsänomistajalle merkittävä omistus ja taloudellinen turva. Kun tasapainoillaan yhteiskunnan säännösten, taloudellisten realiteettien ja metsänomistajien tavoitteiden välillä, ei päätösten tekeminen ole aina helppoa. Laki, metsänhoidon suositukset sekä sertifikaatit ohjaavat toimintaa, ja tutkimus tuo lisätietoa.

Metsäteollisuus korostaa eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen tarjoamia mahdollisuuksia suometsissä. Tapauskohtainen ja parhaimpaan saatavilla olevaan tietoon perustuva metsänhoidon suunnittelu on oleellista, jotta kasvupaikan ominaispiirteet sekä metsänomistajan toiveet voidaan huomioida. Mahdollisimman tarkan paikkatiedon merkitys on suometsissäkin tärkeä.

Yritykset toivovat saavansa tukea tutkimukselta käytännön tekemiseen ja tutkimuspuoli toivoo tutkimuksista saatujen tuloksien hyödyntämistä käytännössä. Molempien tahojen maali häämöttää siis samassa suunnassa. Aktiivisella yhteistyöllä päästään lähemmäksi vastausta kysymykseen, miten suometsiä kannattaa hoitaa.