Näille sivuille päivitetään SOMPA-tutkimushankkeen tuottamia materiaaleja. Vaikuttavuuskertomuksissa esitellään hankkeen etenemistä suhteessa sen tavoitteisiin. Niitä päivitetään kahdesti vuodessa. Hankkeen tieteelliset julkaisut on koottu omaan osioon ’Julkaisut’. ’Muut materiaalit’ eli tietopaketit, esitteet, toimintasuositukset ja seminaariesitykset on tarkoitettu suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Niistä löytyy myös perustietoa aiheesta muuten kiinnostuneille.