SOMPA-tutkijat tapasivat Metsäteollisuus ry:n jäseniä ja esittelivät hankkeen tähänastisia tuloksia 3.5.2022. Metsäteollisuuden jäsenyrityksistä Metsä Group ja UPM kertoivat metsänhoitolinjauksistaan.

Hankekoordinaattori Mikko Peltoniemi ja Biotuotannon skenaariot -työpaketin vetäjä Aleksi Lehtonen esittelivät uusimpia tuloksia ja skenaarioita turvemetsien kasvihuonekaasupäästöistä. Tutkija Janne Rämö sekä johtava tutkija Anssi Ahtikoski kertoivat erilaisten metsänkasvatusmetodien kannattavuudesta sekä valtion tarjoamien tukien vaikutuksista metsänomistajien valintoihin.

Metsä Groupilta yrityksen periaatteista oli kertomassa kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte, ja ympäristöpäällikkö Tuomas Kara esitteli UPM:n metsänhoitolinjauksia.

Katso esitykset:

Mikko Peltoniemi: Metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin

Aleksi Lehtonen: Mikä on jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen päästövähennyspotentiaali turvemailla?

Silja Pitkänen-Arte: Metsä Groupin näkökulma jatkuvapeitteiseen kasvatukseen

Janne Rämö: Metsänhoitotukien vaikutus valintaan jatkuvapeitteisen metsänhoidon ja avohakkuiden välillä

Anssi Ahtikoski: Jatkuvapeitteinen kasvatus turvemailla – taloutta ja hiilensidontaa

Tuomas Kara: Suometsien kestävä hoito ja käyttö UPM Metsällä