Videoita jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla

SOMPA-hanke on julkaissut kaksi videota jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla. Videoilla vieraillaan Ränskälänkorven tutkimusalueella. Tutkimusalueella vertaillaan erilaisten metsänkäsittelymuotojen vaikutusta kasvihuonekaasutaseisiin, valumaveden laatuun, pohjaveden pinnan tasoon ja puiden kasvuun. Videosta on julkaistu kaksi versiota. Lyhyempi (4:01), erityisesti metsänomistajille suunnattu video, kertoo tiiviisti jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen toteutuksesta, ympäristövaikutuksista sekä kannattavuudesta. Katso lyhyempi video alta.   Videon pidemmällä (9:50), erityisesti metsäammattilaisille ja asiantuntijoille suunnatulla versiolla, käsitellään edellistä laajemmin hakkuiden määrää ja ajoitusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi tutustutaan …

Opinnäytetyö: Hakkuiden vaikutukset sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa ojitetuissa suometsissä

Sanna Stenberg tarkasteli opinnäytetyössään miten metsänkasvatuksessa toteutettavat hakkuut vakuttavat sammalten biomassatuotokseen. Sammalet ovat elintärkeitä suoekosysteemien toiminnalle, minkä takia on tärkeää huomioida miten metsänhoito vaikuttaa sammaliin. Sanna Stenberg kartoitti opinnäytetyössään miten metsänkasvatuksessa toteutettavat hakkuut vaikuttavat lyhyellä aikavälillä sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa, ojitetuissa suometsissä. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin sammalten biomassan ja biomassatuotoksen mittausten avulla. Vastaavaa tutkimusta metsän jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista sammalten biomassatuotokseen ei ole aiemmin tehty. Tulosten perusteella metsän jatkuvassa kasvatuksessa toteutettavat osittaishakkuut heikentävät …