Konsortion johtaja, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, (Luke)

Konsortion koordinaattori, tutkimusprofessori Mikko Peltoniemi (Luke)

 

Työpakettien (WP) koordinaattorit

WP1 Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

WP2 Tutkimusprofessori Kristiina Lång / Erikoistutkija Sakari Sarkkola (Luke)

WP3 Akatemiaprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto  (UH)

WP4 Tutkimusprofessori, Heikki Lehtonen (Luke)

WP5 Tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen (Luke)

WP6 Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

WP7 Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää (Luke)

WP8 Tutkimusjohtaja Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi

SOMPA-viestintä, erityisasiantuntija Ulla Ramstadius (Luke)

 

SOMPAn sisarhankkeet

Käynnissä on iso joukko hankkeita, joissa työskentelee useita SOMPAn tutkijoita. Nämä SOMPAn sisarhankkeet täydentävät ja tukevat SOMPAn tekemää tutkimusta tarkastellen muun muassa monia turvemaiden kestävään käyttöön ja hiilineutraaliuteen liittyviä teemoja.

 

Ohjausryhmä

SOMPA:n ohjausryhmäläisiä 16.5.2019 tapaamisessa: Tatu, Anssi Kainulainen (paikkaamassa Liisaa), Otto, Merja, Outi ja Birgitta

 

Hanna Aho vastaa ilmasto- ja energiakysymyksistä suojeluasiantuntijana Suomen luonnonsuojeluliitossa. Työn painopisteenä ovat hiilinielut ja -varastot sekä maankäyttösektorin ilmastoratkaisut. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan ekologia ja evoluutiobiologia.

Tuuli Hietaniemi on ilmastokysymyksiin erikoistunut asiantuntija Sitrassa. Tuulin vastuualueeseen kuuluvat lisäksi kestävään ruokajärjestelmään ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

Outi Honkatukia on ympäristöneuvos ympäristöministeriössä ja toimii Suomen pääneuvottelijana kansainvälisissä ilmastoasioissa. Outi on ollut mukana YK:n ilmastoneuvotteluissa 2008 alkaen.

Merja Leino on Atria Oyj:n valmisruokaliiketoiminnan sekä vastuullisuuden, laadun ja tuoteturvallisuuden johtaja. Merja on painottanut ilmaston merkitystä niin Atrian vastuullisuusstrategiassa kuin koko elintarvikeketjussa.

Juha-Matti Toppari toimii palvelupäällikkönä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvi-, sika- ja siipikarjapalveluryhmässä. Juha-Matti on myös maatalousyrittäjä.

Birgitta Vainio-Mattila on neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla. Birgitan erityisosaamisalueena on mm. maatalouden ilmasto-ohjelma. Birgitta on myös Pohjoismaiden neuvoston maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitean jäsen.

Olli Äijälä on Tapio Oy:n liiketoimintajohtaja ja metsänomistaja. Olli toimii Metsänhoidon suositukset -prosessin ohjausryhmän puheenjohtajana.

Päivi Nerg on MTK:n elinvoimajohtaja. Päivin vastuualueena ja kiinnostuksenkohteena on vihreä siirtymä sekä sen mahdollisuudet ja riskit kaikkine eri muotoineen, visiona MTK:n jäsenten elinkeinojen kestävä tulevaisuus.

Antti Leinonen työskentelee erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriössä luonnonvaraosastolla, erityisvastuualueenaan suometsien kestävä käyttö, metsätalouden vesiensuojelu sekä alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.