Blogi: Turvemailla voidaan tuottaa uusia ilmastokestäviä tuotteita

Turvemaiden viljelyn ilmastopäästöjä voidaan tutkimusten mukaan vähentää parhaiten kasvipeitteisyyttä lisäämällä tai pohjaveden pintaa nostamalla. Menetelmät soveltuvat pääasiassa nurmen sekä soiden ja kosteikkojen hyötykasvien viljelyyn. Millaisia uusia tuotteita näistä kasveista voisi jalostaa? Ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisäys voi perustua esimerkiksi nurmipinta-alan lisäämiseen ja viljan viljelyn vähentämiseen. Myös nurmen kestävyyttä parantamalla ja uusimisväliä pidentämällä voidaan vähentää kyntämistä ja samalla kasvihuonekaasupäästöjä turvemailta. Monilajisemmat, turvemaille sopivat nurmiseokset lisäävät nurmien elinvoimaa ja kestävyyttä sekä nurmirehun valkuaispitoisuutta. Näin …