SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Tervetuloa tapaamaan tutkijoitamme kansainväliseen IBFRA2023-metsäkonferenssiin!

Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä. Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle!

Lue lisää

SOMPA esittelee maataloustuloksia 4 per 1000 -alueellisessa kokouksessa Helsingissä 6.-8. kesäkuuta – ilmoittautuminen verkkotapahtumaan avoinna 1. kesäkuuta asti

SOMPA:n työpaketin johtaja Kristiina Lång pitää keynote-puheenvuoron ”The importance of agricultural peat soils from Finland’s perspective” keskiviikkona 7.8.

Lue lisää

STN-ohjelman lopputilaisuus: Suomi muutoksessa – ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiseen tiistaina 23.5.

Lopputilaisuus toteutetaan ADAPT-tutkijoiden ja Sibelius-Akatemian taiteilijoiden kokeellisena yhteistyönä. Kestävän tulevaisuuden taiteilijat kutsuvat yleisön mukaan tieteen ja taiteen vuoropuheluun Musiikkitalossa.

Lue lisää

ADAPT-ohjelman politiikkasuositus: Näin ohjaamme muutosta kestävämpään suuntaan

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelman 17.3. julkaistussa politiikkasuosituksissa käsitellään muutoksiin sopeutumisen esteitä ja hidastavia tekijöitä sekä erilaisia ohjauskeinoja, joilla voidaan  kasvattaa yhteiskunnan resilienssiä.

Lue lisää

SOMPA-hankkeen politiikkasuositus: Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista

Maankäyttösektorin kääntyminen päästölähteeksi vaikeuttaa ilmastolain tavoitteiden toteutumista. Turvemaiden käsittelyä muuttamalla ja vesitaloutta säätämällä voitaisiin saavuttaa päästövähennyksiä kustannustehokkaasti vaarantamatta puuntuotantoa ja ruokaturvaa.

Lue lisää

Blogi: Soiden ennallistamisen ilmastovaikutukset ovat monitahoiset

Ekologisen ennallistamisen tavoitteita ovat suon vesitalouden, kasvihuonekaasujen vaihdon ja monimuotoisuuden palauttaminen kohti luonnontilaa. Mitä kasvihuonekaasupäästöille tapahtuu ennallistamisessa? Miten suon ominaisuudet vaikuttavat ennallistamisen tulokseen?

Lue lisää

Voivatko ilmastotoimet auttaa taloushaasteissa -webinaari 28.2.2023

Tervetuloa mukaan maatilan ilmastotoimien talousvaikutuksia ja maatilan menestymistä käsittelevään webinaariin 28.2.2023 klo 10-12!  Webinaarin järjestää valtakunnallinen tiedonvälityshanke Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU). 

Lue lisää

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.