Onko pohjaveden pinnan tason säätely ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hillintään turvemailla?

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa uudessa SOMPA-hankkeessa etsitään kustannustehokkaita ja kestäviä menetelmiä, joiden avulla voidaan vähentää turvepeltojen viljelyn ja suometsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Yksi mahdollinen ratkaisu on pohjaveden pinnan säätely. Suomessa on noin 250 000 hehtaaria turvepeltoja, mikä on noin kymmenen prosenttia kokonaispeltoalasta. Vuosina 2000–2014 turvepeltojen pinta-ala lisääntyi 42 700 hehtaarilla suurimmaksi osaksi metsistä raivaamalla. – Peltoja on raivattu paljon, sillä karjatilat ovat tarvinneet lannanlevitys- ja rehualaa. Ojitettuja suometsiä taas on Suomessa lähes viisi miljoonaa hehtaaria, …

Viljelijätyöpaja 21.3. turvemaiden ilmastokestävästä viljelystä ilmajoella

Aika: keskiviikkona 21.3.2018 klo 10–14 Paikka: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Luokka 1, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki Tule keskustelemaan kanssamme turvepeltojen ilmastokestävistä viljelymenetelmistä! Voit samalla vaikuttaa siihen, mitä viljelymenetelmiä tarkastelemme lähemmin hankkeessamme. Onko sinulla mielessäsi hyviä menetelmiä ja kenties käytännön esimerkkejä niistä? Mitä menetelmiä olisit valmis kokeilemaan ja mitä et? Miksi? Onko tiellä esteitä? Etsimme työpajaan erityisesti viljelijöitä, mutta myös maatalousneuvojat ovat tervetulleita! Välitäthän kutsua eteenpäin sopiville henkilöille. Työpajan järjestää Sompa-tutkimushanke yhdessä …