Webinaari Turvemaat CAP-uudistuksessa 3.6. – tallenne nyt katsottavissa

Greifswald Mire Centren alustama webinaari kokosi asiantuntijat 3.6.2020 keskustelemaan turvemaiden roolista osana tulevaisuuden maataloutta. Tärkeänä teemana oli kestävien uusien tuotantomenetelmien mahdollisuudet ja synergiaedut ilmasto- ja monimuotoisuushyödyillä. Webinaarissa keskusteltiin muun muassa kosteikkoviljelyn hyödyistä.  

Metsien hiilivaraston muutokset kartalle

Luken metsäinfo-sivustolla on julkistettu ajantasainen kartta puuston hiilivaraston kokonaismäärästä. Karttapalvelu sisältää myös aiemmin julkistetut puuston hiilivaraston muutoskarttatasot. Kartat kattavat koko Suomen ja niiden avulla voidaan paikantaa hiilivarastoltaan erilaisia metsiköitä ja alueita sekä puuston hiilivaraston muutosalueita. Hiilivarastokartoissa esitetty puuston biomassa sisältää runkopuun kuorineen, oksat ja lehvästön osana maanpäällistä biomassaa sekä juuret ja kannot osana maanalaista biomassaa. Hiilen osuus kokonaisbiomassasta on noin puolet. Hiilivaraston muutokset on laskettu karttatasojen erotuksena. – Muutoskartan arvoihin …