Tiedote: Tervetuloa tapaamaan tutkijoitamme kansainväliseen IBFRA2023-metsäkonferenssiin!

Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä. Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle! Olemme koonneet nettisivuillemme lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä tutkimuksistamme: löydät ne täältä. Perjantaina järjestämme konferenssin osanottajille ekskursion Asikkalan Ränskälänkorpeen tutustumaan SOMPA-hankkeen tutkimuskohteeseen. Jos haluat tulla paikalle, ota yhteyttä Sakari Sarkkolaan (yhteystiedot alla). Voit tutustua ohjelmaan …

Lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä SOMPA-hankkeen tutkimuksista

1. Ravinteikkaiden suometsien poimintahakkuilla pienemmät kasvihuonekaasujen nettopäästöt kuin avohakkuilla SOMPA-hankkeessa perustettiin uusia jatkuvapeitteisen metsätalouden koealoja ojitettuihin ravinteikkaisiin suometsiin Suomessa. Tutkijat seurasivat mm. hydrologiaa ja maaperän kasvihuonekaasujen vaihtoa poimintahakkuilla hoidetuissa metsissä, joissa puustoa harvennetaan varsin voimakkaasti poistamalla puita myös vallitsevasta latvuskerroksesta ja jättämällä metsään elinvoimaisia puita kaikkiin kokoluokkiin. Korjuun jälkeen kasvillisuuden haihdunta väheni, ja loppukesällä, jolloin kasvupaikan kosteusolosuhteet ovat metsän kasvun ja juuriston elinvoimaisuuden kannalta kriittisimmät, keskimääräinen vedenpinta nousi hieman, 2-18 …