Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen hakkuista hyötyvät pallosara, metsätähti, metsäalvejuuri ja monet muut ruohot

Jatkuvapeitteisen eli erirakenteisen metsäkasvatuksen hakkuista turvemailla kärsivät erityisesti sammalet, kun taas heinät ja ruohot hyötyvät. Myös mustikka ja puolukka saattavat hyötyä erirakenteishakkuista, jos käsittelyn voimakkuus on sopiva, selviää Joni Haapakosken tekemässä pro gradussa. Haapakosken SOMPA-hankkeelle tekemä selvitys on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Itä-Suomen yliopistossa opiskelevan Joni Haapakosken työn päätavoitteena oli selvittää lyhyen aikavälin muutoksia kasvillisuuteen jatkuvapeitteisen eli erirakenteisen metsäkasvatuksen hakkuiden jälkeen korpikohteilla. Lisäksi työssä mallinnettiin kasvilajien vasteita koeala- ja puustotunnuksiin valtakunnan …

Metsänomistajatyöpaja 19.11.2019, Oulu: TURVEMAAT VÄHÄPÄÄSTÖISIKSI – MITÄ MAKSAA?

Aika: tiistaina 19.11.2019 klo 10-14 Paikka: Technopolis, Yrttipellontie 1, Oulu, Sali Vaara & Löytty Tule keskustelemaan kanssamme suometsien ilmastokestävän hoidon kannattavuudesta metsänomistajan näkökulmasta! Esittelemme kustannuslaskelmia ja pohdimme tulevaisuuden taloudellisia kannustimia. Miten metsänomistajaa tulisi kannustaa, jotta turvemaiden päästöt pienenisivät? Oletko valmis viivästämään hakkuutuloja, jos sillä saavutetaan ilmastohyötyjä? Jos, niin missä määrin? Missä määrin (%/ha) olisit valmis toteuttamaan päästövähennyksiä? Tilaisuuden järjestää Sompa-tutkimushanke yhteistyössä Pellervon taloustutkimus PTT:n TURVA-hankkeen kanssa. Etsimme työpajaan erityisesti metsänomistajia, …

Viljelijätyöpaja 20.11.2019, Oulu: TURVEMAAT VÄHÄPÄÄSTÖISIKSI – MITÄ MAKSAA?

Aika: keskiviikkona 20.11.2019 klo 10-14 (kahvi 9.30) Paikka: Technopolis, Yrttipellontie 1, Oulu Sali Vaara & Löytty Tule keskustelemaan kanssamme turvepeltojen ilmastoviisaiden viljelymenetelmien kannattavuudesta viljelijän näkökulmasta! Esittelemme kustannuslaskelmia ja pohdimme tulevaisuuden taloudellisia kannustimia turvemaiden käyttöön. Miten viljelijää tulisi kannustaa, jotta turvemaiden päästöt pienenisivät? Mitä pitäisi maksaa, jotta ottaisit säätösalaojituksen käyttöön? Mitä pitäisi maksaa, jotta vajaatuottoinen lohko poistuisi viljelystä? Missä määrin (%/ha) olisit valmis toteuttamaan päästövähennyksiä? Työpajan järjestää Sompa-tutkimushanke yhteistyössä Pellervon taloustutkimus …

SOMPA:n tutkijat mukana IPCC-työssä – raportin tulokset haastavat kehittämään ilmastoviisaita ratkaisuja maa- ja metsätalouteen

Ilmastopaneeli IPCC:n Climate Change and Land -raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja maaperän köyhtymistä viime vuosikymmeninä. Raportin mukaan maapallon lämpenemisen pysäyttäminen alle 1,5 asteeseen vaatii kaikilta sektoreilta toimenpiteitä. Maankäyttösektorin tulee alentaa päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta poistavia hiilinieluja. Metsien puusto, muu kasvillisuus ja maaperä sitovat itseensä noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ja hillitsevät näin ilmastonmuutosta. Toisaalta maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö …