Arkangelin alueella pääasiassa toimiva ULK-yritysryhmä laajentaa toimintaansa uusilla yritysostoilla. Tukin käyttö tulee ylittämään neljä miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

ULK aloitti sahauksen Arkangelissa vuonna 2011, tuolloin perustetun ”Ustjanski lesopromyšlenny kompleks” -sahan jalostuskapasiteetti on 500 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Vuonna 2015 aloitettiin pikkutukkilinjan rakentaminen, ja maaliskuun aikana käynnistyvä sahalinja pystyy jalostamaan 700 000 kuutiometriä tukkia vuodessa.

Viime syksynä ULK osti aikaisemmin UPM:n omistaman Pestovon sahan Novgorodin alueella. Sen kapasiteetti on 270 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa ja ULK:n tavoitteena on sahata 600 000 kuutiometriä tukkia.

Helmikuussa ULK sai päätökseen kahdet uudet yrityskaupat, joilla se osti Arkangelin alueella sijaitsevien ”LPK Sever” ja ”Pomorskaja lesopilnaja kompanija” -sahojen omaisuuden. Ensin mainittu saha, nykyiseltä nimeltään ”Velski lesopromyšlenny kompleks” pystyy käsittelemään 500 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Jälkimmäiseen eli ”Solombalski lesopromyšlenny kompleks” -yksikköön suunnitellaan investointeja, tavoitteena on rakentaa Ustjanskin yksikköä vastaava kokonaisuus seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Yritysostojen ohella päivitettiin myös ryhmään kuuluvien yhtiöiden rakennetta. Ustjanskin lämpöyhtiö laajensi toimintaansa, kun Ustjanskin puunjalostuslaitos (Ustjanski DOK) yhdistettiin siihen. Lämmön ja kunnallispalvelujen lisäksi yhtiö tulee tuottamaan huonekalulevyjä ja suunnitteilla on suuri vaneritehdas Oktjabrskin kylään Arkangelin alueelle. Jos suunnitelmat toteutuvat, ULK tulee jalostamaan kaikkiaan 4,3 miljoonaa kuutiometriä tukkia vuodessa.

Tällä hetkellä yritysryhmässä työskentelee 3 000 henkilöä ja jos laajeneminen etenee suunnitellusti, työntekijämäärä kasvaa 7 500 henkilöön. ULK on investoinut viimeisten viiden vuoden aikana Arkangelin alueelle yli viisi miljardia ruplaa (~70 milj. €*) ja vuoteen 2020 mennessä suunnitteilla on investoida vielä 12 miljardia ruplaa (~170 milj. €*) lisää.

Yritysryhmään kuuluu lisäksi kolme puunkorjuuyritystä, joiden hakkumäärä nousee lähivuosina kuuteen miljoonaan kuutiometriin. Myös pelletin tuotantoa kehitetään ja neljällä laitoksella tullaan tuottamaan 400 000 tonnia puupellettejä.

Lähde: Gruppa kompanii ULK

*1 €=70 RUB

Aikaisemmin yrityksestä: