Julkaisuihin on lisätty yhteenveto Sustainable Forestry -lehden artikkelista, jossa arvioidaan Venäjän eri alueiden potentiaalia intensiiviselle metsätaloudelle. Arviointikriteereinä on käytetty kasvupaikan tuottavuutta, tieinfrastuktuuria ja puun kysyntää.

Koko Venäjän tasolla 16 prosenttia metsäalueista on saavutettavissa infrastuktuurin puolesta, kysyntää puulle riittää 8 prosentilla metsistä. Luoteis-Venäjällä huomattavasti suurempi osa metsistä soveltuisi intensiiviseen metsätalouteen. Esimerkiksi Karjalassa sekä infra että kysyntä ovat riittävät 31 prosentilla metsistä ja Leningradin alueella 50 prosentilla. Pieniläpimittaiselle puulle tarvitaan kuitenkin lisää kysyntää mm. energiantuotannossa.

Julkaisu ”Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia”