Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 19 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Vientimäärä laski kolme prosenttia edellisvuodesta.

Venäjän puunvienti on vakiintunut 20 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2017 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 19,44 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 61 prosenttia. Puunvienti laski kolme prosenttia edellisvuodesta. Kiina oli suurin puun vientimaa, sinne päätyi 66 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 85 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan vietävästä puusta on läpimitaltaan yli 15 cm havupuuta. Suomi oli toiseksi suurin vientimaa ja Suomen osuus viennistä oli 26 prosenttia. Suomeen viedystä teollisuuspuusta pääosa on koivukuitupuuta.

Suomeen vietiin eniten teollisuuspuuta Pietarista (1,5 milj. m³), Vologdan (1,3 milj. m³) ja Leningradin (1 milj. m³) alueilta sekä Karjalan tasavallasta (0,7 milj. m³). Näiden alueiden osuus vientimäärästä oli 89 prosenttia.

Teollisuuspuun lisäksi Venäjältä vietiin 1,8 miljoonaa tonnia haketta, 0,5 miljoonaa tonnia poltto- ja jätepuuta sekä 1,4 miljoonaa tonnia puupellettejä.

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke