Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on määritellyt tärkeimpiä tehtäviä vuodelle 2018 ja tehnyt yhteenvedon muun muassa laittomien hakkuiden valvonnasta.

Ministeriössä ollaan valmistelemassa Karjalan tasavallan metsäsektorin kehitysstrategiaa, jonka työstäminen on tämän vuoden keskeinen tehtävä. Vastaava dokumentti on valmisteilla myös Federaation tasolla, mikä kertoo tarpeesta tehostaa metsänkäyttöä. Kehitystyöhön liittyen Karjalan hallitus on laatimassa yhteistyösopimuksia alueen metsäteollisuusyritysten kanssa. Hallinnon on järjestettävä metsänkäyttö siten, että puunjalostusyrityksillä riittää raaka-ainetta. Metsänkäyttäjien kanssa tehtävillä sopimuksilla tasavalta sitoutuu osallistumaan tieinfran rakentamiseen.

Intensiivinen metsätalous on Karjalalle tärkeä kysymys. Tulevaisuudessa hakkuukypsien ja yli-ikäisten metsien määrä voi vähentyä, joten on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota metsänkasvatukseen ja lisätä harvennushakkuiden määrää. Kasvatushakkuut ovat osa metsänhoitoa ja kuuluvat metsää vuokraavien yritysten vastuulle. Suunnitellut kasvatushakkuut ovat velvollisuus, jonka laiminlyönti voi johtaa vakaviin seurauksiin, pahimmillaan vuokrasopimuksen purkamiseen.

Metsälainsäädännön valvonta kuuluu ministeriön tärkeisiin tehtäviin ja työtä tehdään yhdessä eri viranomaisten kanssa. Viime vuonna ministeriö järjesti yhteensä 7812 partiointikäyntiä metsiin. Valtion metsätarkastajat havaitsivat 332 metsälainsäädännön rikkomusta, joista 165 oli laittomia hakkuita. Lisäksi satelliittikuviin perustuvassa valvonnassa paljastettiin 38 lainsäädännön rikkomusta. Kaikkiaan Karjalassa todettiin viime vuonna 203 laitonta hakkuuta eli yhteensä 7400 kuutiometriä puuta, josta selvitettyjen tapausten osuus oli 5100 kuutiometriä. Laittomat hakkuut ovat vähentyneet edellisvuosiin verrattuna. Karjalan tullin tekemissä tarkastuksissa puun ja puutuotteiden viennissä havaittiin 78 hallinnollista virhettä, joista 53 johti päätökseen. Puun salakuljetuksesta nostettiin 7 syytettä.

Lähde: Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö uutinen 1, uutinen 2