Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto jäi vuonna 2017 edellisvuoden tasolle, mutta puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi kaksi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden viisi prosenttia. Myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa.

Venäjällä tuotettiin vuonna 2017 kansallisten tilastojen mukaan 26 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Havusahatavaran osuus oli 90 prosenttia tuotannosta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat yli 10 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 33 miljoonaa kuutiometriä*, kasvua oli 11 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat Kiina, Uzbekistan ja Egypti. Kiinan osuus sahatavaran viennistä oli 60 prosenttia.

Vaneria tuotettiin 3,7 miljoonaa kuutiometriä ja lastulevyä 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto laski kaksi prosenttia edellisvuodesta, kun lastulevyn tuotannossa oli kasvua 15 prosenttia. Kuitulevyn tuotanto oli 590 miljoonaa neliömetriä, ja kasvua edellisvuoteen oli seitsemän prosenttia. Kaksi kolmasosaa tuotetusta vanerista vietiin ulkomaille. Vanerin vientimäärä oli edellisvuoden tasolla, tärkeimpiä vientimaita olivat Yhdysvallat, Egypti ja Saksa.

Puumassan tuotanto oli 8,6 miljoonaa tonnia eli viisi prosenttia edellisvuotta suurempi. Puumassaa vietiin ulkomaille noin kaksi miljoonaa tonnia, tästä 60 prosenttia Kiinaan. Paperia ja kartonkia valmistettiin yhteensä 8,6 miljoonaa tonnia, josta vietiin ulkomaille kolmannes. Tuotanto laski prosentin verran edellisvuodesta, kun viennissä oli kasvua seitsemän prosenttia. Tärkeimmät vientituotteet olivat sanomalehtipaperi sekä päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi. Tärkeimmät vientimaat olivat Intia, Kazakstan ja Turkki.

Venäjän metsäteollisuuden tuotannon ja viennin kehitys 1998-2017:

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke