Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia

Eugene Lopatin Dr., Senior Scientist

Intensiiviseen metsätalouteen soveltuvien alueiden määritys Venäjän alueilla, kriteereinä kasvupaikan tuottavuus, tieinfrastuktuuri ja puun kysyntä.

Alkuperäinen artikkeli: Ранжирование участков лесов России по возможности внедрения методов интенсивного устойчивого лесного хозяйства