Venäjän metsätalousvirasto on alkanut julkaista listaa metsänkäyttäjistä, joiden metsänkäyttösopimukset on purettu. Listalle on viety kuukauden aikana 22 metsänkäyttäjää. Syinä sopimusten purkamiseen ovat olleet metsämaksujen toistuva laiminlyönti tai metsäsuunnitelman puuttuminen. Lista: Реестр недобросовестных лесопользователей

Lisäksi metsätalousvirasto julkaisee listaa metsänvuokraajista, joilla on metsämaksuja rästissä. Lista tilanteesta 1.1.2018