Venäjän hallitus on antanut määräyksen ”Hibiny” kansallispuiston perustamisesta Murmanskin alueelle. Kansallispuiston pinta-ala tulee olemaan noin 85 000 hehtaaria.

Hibiny on pieni tunturialue (Hiipinätunturi) Kuolan niemimaan keskiosassa ja se on ainutlaatuinen geologialtaan ja mineralogialtaan. Alueelta löytyy suurin osa Murmanskin alueen harvinaisista kasvilajeista. Lisäksi siellä on satoja vuosia vanhoja jäätiköitä ja saamelaisten pyhiä paikkoja. Alue on myös suosittu turistikohde.

Suojelualueen perustaminen aloitettiin 90-luvulla. Alkuperäinen pinta-ala pieneni kolmasosaan, kun malmiesiintymät jätettiin kansallispuiston ulkopuolelle. Kansallispuistossa sijaitsevat poronhoitoalueet jäävät edelleen saamelaisen osuuskunnan käyttöön.

Lähteet: WWF Russia, Venäjän hallitus

Kartta: WWF high conservation valuable forests, http://hcvf.wwf.ru/maps/national-park-khibiny