Venäjän hallitus hyväksyi 28.12.2012 valtiollisen Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman vuosille 2013–2020. Ohjelman valmistelu käynnistyi presidentti Dmitri Medvedevin määräyksestä vuoden 2010 kesän katastrofaalisten metsäpalojen jälkeen. Ohjelman ensimmäinen versio valmistui jo huhtikuussa 2011, mutta hallitus ei hyväksynyt sitä. Nyt hyväksytyssä ohjelmaluonnoksessa alaohjelmien määrä väheni kuudesta neljään ja federaatio rahoitus vuosille 2013–2014 pieneni aiemmasta 2,2 miljardista 1,5 miljardiin euroon. Ohjelman laati Venäjän metsätalousviraston alainen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos (VNIILM). Metsätalouden kehittämisohjelma on yksi 40:stä eri alojen valtiollisista kehittämisohjelmista ja osa Venäjän federaation sosio-ekonomista kehittämiskonseptia 2020. Venäjänkielinen metsäohjelma löytyy tästä.

Kehittämisohjelman vastuullinen toteuttaja on Venäjän luonnonvara- ja ekologiaministeriö yhteistyössä sen alaisen Venäjän metsätalousviraston kanssa. Ohjelma on jaettu neljään alaohjelmaan: metsätuhojen torjunta ja metsien suojelu; metsien käytön turvaaminen; metsien uudistaminen ja metsätalouden valtiollisen ohjelman toteutuksen turvaaminen.

Ohjelman tavoitteena on metsien käytön, metsätuhojen torjunnan ja metsien suojelun sekä niiden uudistamisen tehokkuuden lisääminen sekä yhteiskunnan metsävaroihin ja metsien hyödyllisiin ominaisuuksiin kohdistuvien tarpeiden kestävä tyydyttäminen turvaamalla metsien resurssi-ekologisen potentiaalin säilyminen ja niiden globaalit tehtävät.

Kasvatus- ja väljennyshakkuita sekä puunkorjuun määriä halutaan lisätä

Ohjelman tavoitetunnuksia (indikaattoreita, yht. 38 kpl) vuoteen 2020 mennessä, vuoden 2011 toteutuma ja tietoa Suomesta:

Tunnus

tavoite 2020

toteutuma 2011

vs. Suomi

Vuokrametsien pinta-ala metsävarannon alasta

26 %

18 %