Saramäki, Teemu. 2012.

Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 250.

Raportissa tarkastellaan metsätalouden kannattavuuden laskentaa Suomessa ja Venäjällä.

Suomen osalta kannattavuuden arviointi on tehty yksityismetsänomistajia ja yhteismetsiä koskevien tietojen perusteella. Venäjää koskeva analyysi perustuu metsätalouden kuluihin ja tuloihin valtion budjetissa federaatiotasolla. Lisäksi kannattavuutta tarkastellaan neljällä Venäjän alueella.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2401-6