Venäjänkielinen julkaisu on kokoelma artikkeleita eri maiden kokemuksista kestävän metsätaloudesta ja -metsänkäytöstä. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vapaaehtoinen metsien sertifiointi, sidosryhmien osallistuminen metsien hallintaan, tuki pk-yrityksille ei-puuaineisten metsäntuotteiden hyödyntämiseksi, valintahakkuut ja pienalaiset avohakkuut, metsien palotorjunta ja ekoturismin kehittäminen. Nämä ja muut julkaisussa käsitellyt teemat ovat ajankohtaisia, jotta Venäjällä voitaisiin harjoittaa taloudellisesti tehokasta, ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti vastuullista metsätaloutta.

Artikkelit käsittelevät kestävän metsätalouden kokemuksia Valko-Venäjältä, Kanadasta, Yhdysvalloista, Ukrainasta, Suomesta ja Ruotsista. Suomesta ei löytynyt kirjoittajaa julkaisuun osin kiireisen aikataulun, osin kiinnostuksen puutteen vuoksi. Siksi Suomea käsittelevän artikkelin ”Intensiivisen metsätalouden skandinaavinen malli” kirjoitti Venäjän WWF:n metsäpolitiikka-hankkeiden koordinaattori Nikolay Shmatkov.

Julkaisu: Ulkomaisia kokemuksia kestävästä metsätaloudesta ja metsänkäytöstä: artikkelikokoelma/toim. N. Shmatkov; Maailman luonnonsäätiö (WWF). Moskova 2012. 180 s. (venäjänkielinen). http://www.wwf.ru/resources/publ/book/731

Julkaisu on laadittu kansainvälisessä hankkeessa ”Intensified and Sustainable Forest Management in Russia (2010–2013)”, http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/projects/lesopolzovanie. Hankkeen tavoitteena on edistää intensiivistä metsätaloutta käsitellyissä metsissä. Sen päätoteuttajat ovat ympäristöjärjestöt Transparent World, Maailman luonnonsäätiö (WWF Russia), ScanEx ja World Resource Institute (USA). USAID tukee hankkeen toteutusta.