Karjalan luonnonsuojelualueverkoston laajuus jäi edelleen avoimeksi kysymykseksi Karjalan luonnonvara- ja ekologiaministeriön sidosryhmille järjestämässä kokouksessa. Aihe on noussut esiin useasti viimeisten vuosien aikana ja ristiriitoja noussut on erityisesti luontojärjestöjen ja metsänkäyttäjien välillä.

Karjalan alueidenkäyttösuunnitelman perusteella on laadittu kaksi eri listaa perustettavista luonnonsuojelualueista vuoteen 2030 mennessä. Toisessa listassa on 7 suojelualuetta, joiden luontoarvot on kartoitettu ja perustelut selkeät. Toinen lista sisältää 51 kohdetta, joiden kartoituksesta on eriäviä mielipiteitä. Viranomaisten mielestä alueilla on tehtävä perusteellisia tutkimuksia, kun luontojärjestöjen mielestä ko. alueiden luontoarvot on jo osoitettu venäläisissä sekä kansainvälisissä monivuotisissa hankkeissa.

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOKin mielestä viranomaisten on varattava nämä arvokkaat vanhat metsäalueet suojeltaviksi ja näin ratkaistava teollisuuden ja suojelijoiden välinen konflikti. Järjestön aloite sisältää noin miljoona hehtaaria, josta yli 400 000 hehtaaria sijaitsee vuokrauksen ulkopuolisilla metsäalueilla. Noin 300 000 hehtaarin alueesta yritykset ovat tehneet vapaaehtoisen moratoriosopimuksen, eivätkä tee alueilla hakkuita. Loput 300 000 hehtaaria on vuokrattu, mutta suojelusta ei ole mitään sopimuksia.

Kansainvälisesti toimivien yritysten intressinä on metsäsertifikaattien säilyttäminen, eikä alueiden epämääräinen status edesauta tilannetta. Karjalassa toimivan korjuuyrityksen edustajan mukaan ratkaisuja on kaksi. Joko tutkimuksen tulee osoittaa, että alueilla ei ole riittävän arvokkaita suojelukohteita tai sitten alueet on suojeltava ja poistettava metsänvuokrasopimuksista.

Luontojärjestöt ovat kampanjoineet voimakkaasti mm. IKEAn tytäryhtiötä Swedwoodia vastaan syyttäen sitä ikimetsien hakkuista ja toiminnan viherpesusta FSC-sertifikaatin nimissä.

Ministeriön edustajan mukaan kaikkien osapuolten etu on otettava huomioon kysymyksen ratkaisussa ja ministeriöön on perustettu työryhmä jatkamaan asian käsittelyä.

Lähteet: Karjalan nettisivut, SPOK, Luontoliitto

Aikaisemmin aiheesta:

25.10.2011 Karjalan luonnonsuojelualueista

22.11.2011 Luonto-Liitto: Karjalan tasavallan alueidenkäyttösuunnitelma uhkaa Euroopan merkittävimpiä metsäalueita