UPM vähentää tuotantoa Pestovon sahalla Venäjällä ja aloittaa neuvottelut henkilöstön kanssa, tiedottaa yhtiö. Neuvottelujen piirissä on tehtaan koko henkilöstö, noin 180 henkilöä. Pestovon tuotanto lasketaan nykyisten asiakassopimusten edellyttämälle vähimmäistasolle. Samanaikaisesti UPM asettaa Pestovon yksikön myyntiin löytääkseen sahaustoiminnalle jatkajan tai tehtaalle muuta teollista toimintaa.

Pestovon sahaa koskevat toimenpiteet ovat jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön paperi- tai sellutehdas. Sahojen rooli raaka-aineketjussa on keskeinen, sillä niiden tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sellun, paperin ja energian tuotannossa.

Lähde: UPM