Karjalan tasavallan hallitus on tällä toimikaudellaan asettanut investointitoiminnan kehittämisen ensisijaisten tehtäviensä joukkoon, kirjoittaa hallituksen lehdistöpalvelu. Vuonna 2003 Karjalan tasavallassa tehtiin pääomasijoituksia 9,6 miljardin ruplan verran.

Vuonna 2003 investointien määrä kasvoi tavaroiden tuotannossa 5 %, teollisuudessa 9,6 %, sähkövoimantuotannossa 19 % ja rautametallurgiassa 38 %. Puunkorjuutoiminnan investoinnit lähes kaksinkertaistuivat. Sijoitukset kasvoivat myös seuraavilla aloilla: asuntotuotanto 80 %, viestintä 41 %, geologia 30 % ja maatalous 22 %. Metsätalouden sijoitukset olivat yli kaksinkertaiset ja rakennustoiminnan puolitoistakertaiset verrattuna edellisvuoteen.

Ulkomaisten investointien määrä kasvoi lähes 70 %. Vuoden 2003 lukujen mukaan niiden määrä oli vajaat 35 miljoonaa dollaria ja 88 % niistä suunnattiin korjuutoiminnan, konerakennuksen ja metallinjalostuksen kehittämiseen. Karjalan tasavaltaan on laadittu investointihanketietopankki, jonka mukaan investointien arvo on noin 22 miljardia ruplaa.

Vuodelle 2004 suunnatuista, osittain ulkomaalaisten sijoittajien voimin toteutettavista investoinneista lehdistöpalvelu mainitsee keskeisimmiksi seuraavat:

OOO ”Setles” (Stora Enso, Suomi-Ruotsi): Elokuussa 2003 saatiin päätökseen Priladozhje-sahan (Impilahti) ensimmäinen rakennusvaihe. 11 milj. euron arvoinen yksikkö tuottaa vuodessa 100 000 kuutiota sahatavaraa. Raaka-aineterminaalin, raiteiden ja muiden kohteiden rakennustyöt ovat valmisteluvaiheessa. Vuoden 2004 investoinnit ovat noin 4 milj. euroa.

PKC Group (Suomi): Toukokuussa 2004 päättyvät sähköjohtotuotannon sekä sähkölaitteiden kokoonpanotöiden laajennustyöt OOO Karhakosissa. Rakennustöiden arvoksi on ilmoitettu noin 5 milj. $ ja myöhemmin asennettavien laitteiden arvoksi reilut 10,5 milj. $. Tuotantokapasiteetti otettaneen käyttöön elokuussa 2004.

IKEA: 2004 – 2005 rakennetaan puunjalostustehdas, joka tuottaa 30 000 m3 huonekalukomponentteja vuodessa. Noin 650 työntekijää, investoinnin kokonaisarvo vajaat 29 milj. euroa. Jos ensimmäinen vaihe onnistuu hyvin, rakennettaneen Karjalaan myös huonekalutehdas.

JMC-Finance Oy (Suomi): Suunnittelee rakentavansa 2005 puunjalostustehtaat Pudozhin ja Mujejärven piireihin, tuotantokapasiteetti 100 000 m3 sahatavaraa vuodessa. Jatkosuunnitelmiin kuuluu sahojen tuotteita hyödyntävien huonekalukomponentti- ja huonekalutehtaan rakentaminen Petroskoihin. Investoinnin kokonaisarvo on 35 milj. euroa. Toteutuessaan hanke työllistää 400 henkilöä.

Raskaan konerakennusteollisuuden korporaatio Shenjanskaja (Kiina): Suunnittelee kuitulevyn tuotantolaitoksen perustamista todennäköisesti Petroskoihin. Tuotantokapasiteetti 80 000 m3 vuodessa. Investoinnin kokonaisarvo 23 milj. $.

Edellä mainittujen lisäksi vuoden 2004 aikana aiotaan mm. kunnostaa OAO Karelnerudin Pudozhin filiaali, ottaa käyttöön Segezhan sellu- ja paperitehtaan 10. paperikoneen kunnostettu linja, OOO Karhakosin uudet tuotantolinjat Kostamuksessa, saattaa päätökseen Sigma-tavaratalon rakennustyöt Petroskoissa sekä päättää OOO Medvezhjegorskin lespromhozin kunnostustyöt jne.

Lähde: Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu, Andrei Rajev