Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Vuonna 2001 hyväksytty maakoodeksi ei ole mahdollistanut toimivien kiinteistömarkkinoiden syntymistä. Federaation hallitus käsitteli ongelmia kesällä 2003. Maalainsäädännön tarkistusta käsiteltiin duuman kuulemistilaisuudessa 17.05.

Duumalle esitettiin maakoodeksin muutoksia, joilla mm. edistetään kiinnitystä, täsmennetään maakiinteistön käsitettä ja selvennetään maatalousmaan vuokraajan lunastusoikeutta.

Kiinteistörekisteristä vastaa federaation kiinteistörekisterivirasto, joka valmistelee uutta yhtenäistä kiinteistörekisteriä ja arviointijärjestelmää. Uutta järjestelmää koskeva lakiesitys on tulossa duumaan kesäkuun kuluessa

Tavoitteena olevat toimivat kiinteistömarkkinat toteutunevat vasta lähivuosina ja edelleen on näkemyseroja, jotka voivat hidastaa kehitystä.

Lue muistio