Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov ja holdingyhtiö Imbera (OOO Holdingovaja kompanija Imbera) ovat allekirjoittaneet uusia investointihankkeita koskevan yhteistyösopimuksen, kertoo Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu. Tavoitteena on saada käyntiin puunkorjuutoiminta sekä termomekaanisen massan ja paperin tuotanto. Imbera hankkii Läskelän paperitehtaan omistukseensa ja aloittaa siellä puunjalostuksen.

Katanandov on useaan kertaan todennut, että Karjalaan on ehdottomasti rakennettava lehtipuuta jalostavia tehtaita. Suunnitelmiin kuuluu 25 milj. euron sijoitus Läskelän kombinaattiin. Tehtaalle asennetaan paperikone, jonka teho on 120 tonnia paperia vuorokaudessa sekä organisoidaan lehtipuuperäisen termomekaanisen massan tuotanto, kerrotaan uutisessa.

Vuonna 2005 uuden sahan tuotantokapasiteetin arvellaan olevan 100 000 m3 valmista sahatavaraa. Yksi sopimusehto edellyttää tehtaan profiilin säilyttämistä ja ainakin 200 työpaikan luomista.

Katanandovin tuen sai myös uusien omistajien aikomus jalostaa paikallisten asukkaiden keräämiä marjoja, sieniä ja lääkekasveja. Päämiehen mielestä Karjalassa on jo pitkään kaivattu metsän sivutuotteiden teollista jalostuslinjaa. Tasavallan hallitus tukee uutta raaka-aineen tuotantolinjaa ja pohtii mahdollisuutta myöntää yritykselle helpotuksia toteuttaa investoinnit, jotka on tarkoitus saada päätökseen vuosina 2005 – 2006.

Lähde: Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu