Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin totesi metsälainsäädäntöä, hallintoa ja kauppaa koskevassa kansainvälisessä neuvottelussa, että laittomia hakkuita tehdään Venäjällä ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Luonnonvaraministeriön aloitteesta järjestetyssä kokouksessa valmisteltiin kansainvälistä konferenssia, joka järjestetään EU:n toimintasuunnitelman ”Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT)” puitteissa keväällä 2005.

Roschupkinin mukaan laittomasti hakattua venäläistä puuta päätyy maailmanmarkkinoille entistä enemmän. Tärkeimmät kuluttajat löytyvät Euroopan markkinoilta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen rajattomilta markkinoilta. Laittomien hakkuiden määrää sekä niiden talous- ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa tunteet, ennakkoluulot, poliittinen spekulointi ja jopa epärehellinen kilpailu pääsevät valloilleen. Venäjällä metsienkäyttöä säännellään tarkasti ja jos sille saadaan oikeaan aikaan riittävästi rahoitusta, lainsäädännön rikkeet jäävät minimaalisiksi. Roschupkin totesikin Luonnonvaraministeriön ottavan mielellään vastaan ulkomaiden aloitteet järjestyksen ja selkeyden luomiseksi metsäkauppoihin.

Lähde: Venäjän Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu