Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö on valmistellut vuodesta 2002 lähtien luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön kokonaisuudistusta. Tässä muistiossa tarkastellaan tilannetta ministeri Trutnevin haastattelun pohjalta.

Kaivannaislakiesitys valmistuu vuoden lopulla. Esiintymien jako tulee perustumaan huutokauppoihin ja valvonta taloudellisiin sopimuksiin. Vesilakiesitys on valmis ja hallitus käsittelee metsälakiesitystä kesäkuussa.

Ympäristöhaittojen korvauslain valmistelussa pohditaan ovatko päästömaksut veroja vai yrityksille pakollisia maksuja ympäristöinvestointeihin. Eräiden lakien epäselvät kohdat suhteessa luonnonsuojelualuelakiin selvitetään.

Lue muistio