Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriön aluehallintoon aiotaan perustaa subjekteihin erilliset metsätalousviraston ja tarkastuslaitoksen hallinnot, joiden alaisina ovat niiden kuntatason yksiköt.

Nykyisistä leshooseista tehdään ns. liikelaitosleshooseja, joita arvioidaan tarvittavan koko maahan ehkä noin 80.

Päätös aluehallinnon rakenteesta tullaan tekemään metsälain periaatteiden hyväksymisen jälkeen ehkä kesä- tai heinäkuussa.

Lue muistio