Uuden valtakunnallisen ympäristön ja luonnonvarojen valvontaviraston tärkein tehtävä on luonnonvarojen käytön valvonnan tehostaminen. Nykyistä valvontajärjestelmää ja menetelmiä on uudistettava, kertoi viraston johtaja Vjatsheslav Voloh luonnonvaraministeriön kokouksessa.

Parhaillaan valmistellaan virastoa koskevaa säädöstä sekä keskus- ja aluevirastojen organisaatiota. Lisäksi mietitään, mitä uusia ohjeita tarvitaan ja miten nykyisiä on valvontaohjeita muutettava, millaisia sanktioita rikkeistä annetaan. Myöskin keskusviraston ja Venäjän subjekteissa toimivien viranomaiselinten välisten tehtävien rajausta täsmennetään. Uusi virasto työskentelee ympäristövahinkomaksulain parissa. Kesäkuussa 2004 duumassa keskustellaan ympäristönvalvonta-asioista.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu