Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Uusin metsälakiesitys on toimitettu Venäjän federaation hallitukselle, joka käsittelee sitä lähiaikoina. Luonnonvaraministeriö ja talkehministeriö ovat sopineet, että metsien yksityistäminen hoidetaan muulla lainsäädännöllä kuin metsälailla.

Aikaisempaan metsälakiesitykseen sisältynyt vuokraajan lunastusoikeus 15 vuoden kuluttua on poistettu. Myös metsälakiesityksen muita kohtia arvostellaan ja on mahdollista, että lakiesitys palautetaan vielä jatkovalmisteluun.

Lue muistio