RIA Novosti kirjoittaa, että Karjalassa on tullut esille useita tapauksia, joissa paikallishallintoelimet ovat rikkoneet metsävarannon käytöstä annettuja ohjeita. Karjalan syyttäjänviraston varajohtaja Alla Suhanova ilmoitti RIA Novostille, että viraston tekemissä tarkastuksissa rikkomuksia on havaittu Petroskoissa ja Kostamuksessa sekä Karhumäen ja Suojärven piireissä.

Tavallisin rike Suhanovan mukaan on se, että kaupunki tai kunta on käyttänyt metsien myynnistä saamansa tulot eri tarkoitukseen kuin alun perin on suunniteltu. ”Yleensä kysymys ei kuitenkaan ole kavalluksesta. Rahat on käytetty kaupunkien ja piirien sosiaalisektorin tarpeisiin, mutta ei niihin menoeriin, joista sovittiin metsävarantoa jaettaessa”, painotti Suhanova.

Poikkeuksen tekee Suojärven piiri, jossa syyttäjänvirasto on nostanut rikosjutun metsävarannon käytöstä saatujen varojen kavalluksesta. Suhanovan mukaan osa myyntituloista jäi ohjaamatta sosiaalipuolelle, koska metsänkäyttöoikeuden saanut yritys otti ne itselleen. Syyttäjänvirasto pitää mahdollisena, että rikkomukseen on osallistunut myös Suojärven piirin hallintoviranomaisia. Ennen tarkistusten päättymistä syyttäjänvirasto ei julkaise rikkeiden määrää, mutta Suhanovan mielestä voidaan puhua jopa miljoonien ruplien tappioista.

Lähde: RIA Novosti Severo-Zapad