Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsäsektorin seurantaa käsiteltiin ympäristöjärjestöjen seminaarissa. Esillä olivat erityisesti Kauko-Idän laittomat hakkuut. Pisarenko ja Strahov pitävät laittomia hakkuita uutena tekijänä metsäpolitiikassa.

Pääsyitä Venäjällä ovat jatkuva laittoman puun kysyntä puun maailman markkinoilla ja valtion metsähallinnon heikkous. Laittomat hakkuut ovat muuttuneet perinteisestä varastamisesta suunnitelmalliseksi laittomaksi liiketoiminnaksi.

Lue muistio