Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriösssä on 6 osastoa, joissa työskentelee 370
virkamiestä. Metsätalousviraston johtajan sijainen V. Nefedjev kertoi 20.04.
ennakkotietoja metsätalousviraston organisoitumisesta.

Subjekteihin perustetaan metsätalousviraston alueelliset yksiköt. Niiden alaisina ovat uudet suurlesnitšestvot. Leshoosit häviävät. Metsälain valvonnasta tulee vastaamaan ympäristövalvontaviraston aluehallinto, joka on metsätalousviraston aluehallinnosta erillinen organisaatio.

Valtion metsätalousliiketoimintaa varten aiotaan perustaa valtion liikelaitos.

Lue muistio