Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriössä toimivan metsäsertifiointineuvoston toiminta näyttää etenevän; kansallisen sertifiointijärjestelmän luonnoksia on valmistunut.

Aikaisemmin toimintansa aloittaneen metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liittoon asemoituneen sertifiointineuvoston järjestelmä on jo olemassa mutta tiettävästi se ei ole vielä käytössä.

Toivottavaa olisi, että kansalliset metsäsertifiointineuvostot voisivat sopia yhteisestä järjestelmästä, koska metsäteollisuusyritykset aikovat nopeasti laajentaa vapaaehtoisen sertifioinnin käyttöä.

Lue muistio