Kansainvälisiä autokuljetuksia koskevien sääntöjen valvonta on kiristynyt 24.2.2015 voimaantulleen lainsäädännön¹ mukaisesti. Muutokset koskevat sekä ulkomaisia että venäläisiä tavarankuljettajia.

Uudistuksia on tehty erityisesti kuljetuksiin liittyviin käsitteisiin, joita ovat mm. kahdenvälinen kansainvälinen autokuljetus, kansainvälinen transit-autokuljetus, kansainvälinen autokuljetus kolmannen valtion alueelle/alueelta, suurikokoinen ajoneuvo, raskas ajoneuvo, laskentalipuke, kansainvälinen rahtikirja ja kuljetusilmoitus.²

Laissa on säädetty, että kansainvälisen autokuljetuksen laji (kahdenvälinen, transit tai kolmannen valtion alueella/alueelta) määritellään kansainvälisessä rahtikirjassa olevien tietojen perusteella. Määrittely perustuu Venäjän kuljetusministeriön määräämiin kriteereihin ja sääntöihin, jotka toimitetaan myös ulkomaisille viranomaisille.

Ulkomaisten tavarankuljettajien kansainväliset autokuljetukset Venäjän alueella tehdään venäläisten lupien, erityislupien ja monenvälisten lupien perusteella.³

Venäläisillä tavarankuljettajilla on oltava asiakirja, joka todistaa oikeuden tehdä kansainvälisiä autokuljetuksia.

Sääntöjen rikkomisesta joutuu hallinnolliseen vastuuseen, ja kuljetusten toteuttajan velvollisuutena on poistaa rikkomukset. Tällaisia tapauksia ovat kansainväliset kuljetukset ilman oikein täytettyä lupaa, laskentalipuketta tai viranomaisen hyväksymää kuljetusilmoitusta.

Ajoneuvon kuljettaja saa hallinnollisen sakon, jos hän käyttää ulkomaisen kuljetusyrityksen omistamaa ajoneuvoa rahdin tai matkustajien kuljetukseen paikasta toiseen Venäjän sisällä. Sakon suuruutta on nostettu ja se on 150 000-200 000 ruplaa (aikaisemmin 4 000–5 000 RUB).

A. Djakov

Luoteis-Venäjän tullihallinto

1. N362-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон ”О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения”; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок

2. kahdenvälinen kansainvälinen autokuljetus: двусторонняя международная автомобильная перевозка
kansainvälinen transit-autokuljetus: транзитная международная автомобильная перевозка
kansainvälinen autokuljetus kolmannen valtion alueelle/alueelta: международная автомобильная перевозка с территории или на территорию третьего государства

suurikokoinen ajoneuvo: крупногабаритное транспортное средство

raskas ajoneuvo: тяжеловесное транспортное средство

laskentalipuke: учетный талон

kansainvälinen rahtikirja: международная товарно-транспортная накладная (накладная)

kuljetusilmoitus: уведомление

3. venäläinen lupa: российское разрешение

erityislupa: специальное разрешение

monenvälinen lupa: многостороннее разрешение.