Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) tuotantolukujen mukaan vuonna 2014 Venäjän puutuoteteollisuuden tuotanto laski viisi prosenttia. Suurinta lasku oli rakennuspuusepäntuotteille, niiden tuotanto väheni 13 prosenttia. Sahatavaran tuotanto laski prosentin verran. Puulevyjen tuotanto kasvoi keskimäärin neljä prosenttia ja massa- ja paperiteollisuuden tuotanto viisi prosenttia.

Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vienti lisääntyi viime vuonna huomattavasti. Suurinta kasvu oli vanerille (12 %) ja raakapuulle (10 %).

Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti:

Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli