Vuonna 2014 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 20,9 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 65 prosenttia. Kiina oli suurin raakapuun vientimaa, sinne päätyi 60 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 80 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa.
Vuoteen 2013 verrattuna puun vienti kasvoi 10 prosenttia.