Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriössä pidetyssä kokouksessa käsiteltiin sellu- ja paperiteollisuuden tilannetta ja mahdollisia valtion tukitoimia.

Kokoukseen osallistuneiden metsäteollisuuden asiantuntijoiden mukaan nykyisessä taloustilanteessa sellun ja paperin myyntihintaa voidaan korottaa 15-20 prosenttia. Suuremmat, yli 50 prosentin korotukset johtaisivat paperituotteiden markkinoiden epätasapainoon. Varaministeri Kalamanovin mukaan yritysten on nyt syytä suuntautua erityisesti sisämarkkinoille.

Kokouksessa esitettiin ensisijaisia toimenpiteitä graafisen sekä sellu- ja paperiteollisuuden taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Esimerkiksi painotalojen tulisi tehdä sopimukset yhteistyöstä kotimaisten sellu- ja paperiteollisuuden yritysten kanssa. Lisäksi ehdotetaan valmisteltavan muutoksia tulli- ja tariffisääntelyyn: poistetaan tuontitulli ja tuonnin arvonlisävero painoteollisuuden käyttämiltä tarvikkeilta ja jos on tarpeen, säädetään vientitulli sellulle.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö