Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
Venäjän metsäviraston varajohtaja Panfilov on listannut metsäsektorin pulmakysymyksiä. Venäjän metsäviraston varajohtaja Aleksandr Panfilov listaa Rossijskaja Gazetan haastattelussa metsätalouden ongelmia ja haasteita. Maaliskuussa EU:ssa astui voimaan asetus, jonka mukaan markkinoiden toimijat ovat suoraan vastuussa EU:n alueelle tulevan puun laillisesta alkuperästä. Venäjältä kuitenkin puuttuu valtakunnallinen hakkuumäärien valvontajärjestelmä. Virallisesti laittomien hakkuiden osuus on 1,2–1,3 milj. kuutiometriä eli 1 prosentti, mutta WWF:n ja maailmanpankin arvion mukaan osuus on suurempi – noin 35 milj. kuutiota eli 20 prosenttia. Panfilovin mukaan tarvittaisiin laki, joka säätelisi pyöreän puun kauppaa ja tekisi pakolliseksi mm. puun merkinnän ja sähköisen kirjaamisen. Metsävirasto valmistelikin viime vuonna lakiesityksen, mutta sen käsittely on hidastunut talouskehitysministeriön lausunnon jälkeen. Ministeriön mielestä lain vaatimukset markkinoiden toimijoille olivat liian suuret. Muina tärkeinä kysymyksinä metsätalouden kehittämisessä Panfilov pitää metsäpalojen ennaltaehkäisyä ja puun jalostuksen ja kaupan kehittämistä. Maailman metsävaltioista Venäjän edellä kaupassa ovat Kanada, Ruotsi, Suomi ja USA. Kehittyneissä metsätalousmaissa metsäsektorin osuus bkt:sta on n. 5 prosenttia – Venäjällä vastaava luku on vain 1,5 prosenttia. Venäjän tavoitteena on nostaa metsäsektorin osuus samalle tasolle ja tehdä puusta öljyn ohella Venäjän käyntikortti. Panfilov kuitenkin epäilee, että tämä ei onnistu vuoteen 2020 mennessä kuten metsäohjelma edellyttää. Metsävirasto on valmistellut myös vuoteen 2030 ulottuvan kehitysohjelman, jolla halutaan lisätä erityisesti pyöreän puun varantojen käyttöä ja paperin ja kartongin tuotantoa. Panfilov muistuttaa myös, että kaupassa WTO tuottaa siirtymävaiheessa ongelmia yrityksille, joiden on sopeuduttava WTO:n sääntöihin ja normipohjan muutoksiin. Vuoden 2013 lopulla Moskovaan on tarkoitus avata YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n toimipiste. Sille kuuluisivat myös metsätalouden kehittämiseen liittyvät kysymykset kuten hakkuiden laillisuuden valvonta, laittomien hakkuiden ehkäiseminen, metsäalan henkilöstön koulutus ja metsien uudistaminen. FAO:n läsnäolon toivotaan vauhdittavan Venäjän metsäsektorin kehitystä.
Presidentti Putin kritisoi kovin sanoin metsäsektoria; metsävirastolle uusi päällikkö Presidentti Putin kritisoi kovin sanoin Venäjän metsäsektorin tilaa Ulan Udessa valtakunnanneuvoston puhemiehistön istunnossa ja vaati virkamiesten vaihtoa ja uudistuksia. Putinin mukaan metsäsektorilla kukoistaa korruptio, byrokratia, laittomat hakkuut ja laiton myynti. Metsävirasto sekä alueet vääristelevät tietoja ja lainvalvontaviranomaiset eivät toimi tehokkaasti tai ollenkaan. Viime vuoden menetykset laittomista hakkuista olivat 10 miljardia ruplaa. Puukaupat eivät ole läpinäkyviä ja niissä on osallisina viranomaisia lähellä olevat tahot ja heidän välittäjänsä. Putin peräänkuulutti monitorointia ja rangaistuksia metsien hävittäjille. Metsäsektorin viranomaiset eivät täytä tehtäviään ja hallituksen on ryhdyttävä asianomaisiin henkilöstö- ja organisaatiomuutoksiin. Lisäksi tarvitaan nykyaikainen metsäpolitiikkaa ja selkeä toimintasuunnitelma. Ryöpytyksen seurauksena Venäjän metsäviraston Rosleshozin uudeksi päälliköksi nimitettiin Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön varaministeri Vladimir Lebedev.