Venäjän luonnonvaraministeri Sergej Donskoj esitteli Luonnonvaraministeriön tavoitteita ja toiminnan prioriteetteja lehdistötilaisuudessa. Metsäsektorin osalta tärkeimmäksi tehtäväksi nostettiin metsäpolitiikka-asiakirjan hyväksyminen, mikä auttaa siirtymään rationaaliseen metsänkäyttöön, parantamaan metsänsuojelutoimia sekä nostamaan puun jalostusastetta. Metsien laadun huononeminen on pysäytettävä ja ekstensiivisestä metsätaloudesta on päästävä eroon.
Varaministeri Vladimir Lebedevin lausunnoista tiedotusvälineet ovat nostaneet esiin mm. bioenergian edistämisen ja suojametsien hakkuut. Valtion tuki bioenergiasektorin kehittämiseen on tärkeää, jotta myös huonompilaatuinen puu saadaan taloudelliseen käyttöön. Venäjällä jopa puolet korjatusta puusta jää ilman käyttöä. Uusiutuvien energialähteiden käytölle ollaan laatimassa etuisuuksia ja puu lisätään mahdollisesti uusiutuvien lähteiden listalle. Tämän vuoden aikana on määrä aloittaa viisi alueellista pilottihanketta puun ja pelletin käytössä.
Varaministerin mielestä suojametsissä tulee sallia hakkuut metsänterveyden vuoksi ja metsänkäytölle on määriteltävä pelisäännöt.