Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ekologiaministeriön yhteydessä toimivan yhteiskuntaneuvoston kokouksessa käsiteltiin alueellista metsätalouden kehittämisohjelmaa ja laittomia hakkuita.
Karjalan tasavallan metsätalouden kehittämisohjelma 2013-2015 koostuu kolmesta osiosta, metsänuudistamisesta, metsäpalojen torjunnasta ja metsätieinfran kehittämisestä. Ohjelman rahoitus on 3,2 miljardia ruplaa (80 milj. €), josta 2,6 miljardia on määrä tulla budjetin ulkopuolisista lähteistä, 520 miljoonaa federaation budjetista ja 61 miljoonaa tasavallan budjetista.
Keskustelussa nostettiin esille taimitarhojen kehittämistarpeet ja metsänvuokraajille sälytetyt kustannukset tienrakennuksessa sekä metsänuudistamisessa. Neuvoston puheenjohtaja Ilja Šegelman totesi, että metsätalouden kehittämisohjelma on ensimmäinen laatuaan viimeisten 20 vuoden aikana. Ministeriölle ehdotettiin ohjelman päivitystä Venäjän valtioneuvoston kokouksessa tehtyjen päätösten osalta. Lisäksi suositeltiin ohjelman riippumatonta arviointia ja alan asiantuntijoiden ehdotusten huomioimista.
Laittomien hakkuiden tilanteesta kertoi varaministeri Aleksei Pavlov. Karjalassa laittomien hakkuiden määrä on selvästi laskusuunnassa. Vuonna 2010 Karjalassa rekisteröitiin 421 laitonta hakkuuta, kun vuonna 2012 luku oli 364. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. Korjuuyritysten kannalta ongelmia aiheuttaa hakkuu leimikon ulkopuolella, joka luokitellaan laittomaksi. Leimikon rajauksessa tehtyjen virheiden vuoksi puunkorjaajat joutuvat vastuuseen rikoksesta ja ne luokitellaan samaan kastiin laittomien hakkaajien kanssa. Aiheen työstäminen jatkuu ja ehdotuksia tullaan käsittelemään erillisessä tapaamisessa.
Kokouksessa käsiteltiin myös Karjalan tasavaltaan suunnitellun intensiivisen metsätalouden pilottihankkeen ongelmia. Läsnäolijat suosittelivat ministeriötä selvittämään hankkeen rahoitusmahdollisuuksia alueen suurten puunkäyttäjien taholta.