Jalopuiden laittomat hakkuut ovat saavuttaneet hälyttävän tason Venäjän Kaukoidässä. WWF:n tekemän analyysin mukaan arvokkaimman puulajin eli mongoliantammen vienti Kiinaan ylittää sallitut hakkuumäärät 2-4 kertaisesti. Osa laittomasta puusta päätyy huonekaluihin ja parkettiin, joita tuodaan myös Euroopan markkinoille.

Raportti aiheesta on luettavissa englannin- ja venäjänkielisenä: Venäjän WWF