Venäjälle tuotavan paperin ja kartongin tulleja lasketaan 5 prosenttiin 20.4.2013 alkaen seuraaville nimikkeille:
4810 13 800 9
4810 19 900 0
4810 22 100 0
4810 29 300 0
4810 92 100 0
Listalle jää edelleen paperi- ja kartonkilaatuja, joiden tuontitulli on 15 %, vaikka se saisi olla WTO-sopimuksen mukaan enintään 5 %.