Solombalan sellutehdas pysäyttää toimintansa

Arkangelissa sijaitseva Solombalan sellu- ja paperitehdas on päätetty sulkea huonon taloustilanteen vuoksi. Tuotteiden alhaisen kysynnän ja vanhentuneen konekannan vuoksi tuotanto lopetettiin jo vuoden 2012 lopussa. Tämän vuoden alussa aloitettiin laitteiden modernisointia ja tuotannon uudelleenkäynnistystä, mutta töitä ei voitu jatkaa rahoituksen puuttuessa. Tehtaan kohtaloa koskevat päätökset tehdään myöhemmin. Solombalan tehdas rakennettiin 1930-luvulla. Tuotantokapasiteetti on 250 000 tonnia havusellua vuodessa. Vuonna 2011 tuotanto oli 175 000 tonnia, josta vietiin ulkomaille 90 %. …

Professori Anatoly Petrov ylistää Suomen metsätalouden saavutuksia

Suomalaisten metsäalan Venäjä-yhteistyötä tekevien hyvin tuntema Venäjän metsäalan täydennyskoulutusinstituutin (Pushkino, Moskovan alue) rehtori, professori Anatoly Petrov vertailee Suomen ja Venäjän metsätalouden järjestelyjä Venäjän metsätalousviraston Rossiskie Lesnye Vesti –lehdessä. Artikkelin johtopäätös on Suomea mairitteleva. Jotta Venäjän metsäsektori saisi dynaamiselle, innovatiiviselle kehitykselleen taloudellisen pohjan, metsäpolitiikan ja metsälainsäädännön ensisijainen tehtävä on toteuttaa määrätietoinen reformi. Sen tavoitteena tulisi olla korvata nykyinen talouden siirtymäajan malli markkinatalouden mallilla. Tässä suunnannäyttäjänä tulisi olla Suomessa saavutetut hyvät tulokset …

Talousuutisia Moskovasta viikko 13

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Keskitetyn valvontajärjestelmän puuttuminen vaikeuttaa salahakkuiden kitkemistä. 3.3. voimaanastunut EU:n puutavara-asetus on saanut huomiota osakseen venäläisten puuntuottajien keskuudessa. Asetus edellyttää selvitystä EU-alueelle tuotavan puutavaran alkuperästä, joskaan tuontipuulta ei edellytetä pakollista sertifiointia. Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin mukaan lakia noudattavilla puuntuottajilla ei ole syytä huoleen. Salahakkuiden osuus Venäjällä on viranomaisarvioiden mukaan alle prosentin vuosittaisesta puutuotannosta. WWF ja Maailmanpankki kuitenkin arvioivat laittoman tuotannon osuuden olevan noin 20 prosenttia …

Kontupohjan sellu- ja paperitehdas käy puoliteholla

Talousvaikeuksissa oleva Kontupohjan sellu- ja paperitehdas on asetettu konkurssitilaan, joka Venäjällä tarkoittaa talouden tervehdyttämistä. Yrityksellä on puoli vuotta aikaa järjestellä talouttaan ja profiloida tuotantoa uudelleen. Tänä aikana veloista ei tarvitse maksaa korkoja ja yritys pystyy säilyttämään toimintakykynsä. Toimintaa johtaa ulkopuolinen, arbitraatio-oikeuden määräämä taho. Kontupohjan tehtaan velat ovat yli 13 miljardia ruplaa (325 milj. €), josta 3 miljardia ruplaa on maksamattomia raaka-ainelaskuja ja muuta lyhytaikaista velkaa ja 10 miljardia varsinaisia pankkilainoja. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.