Venäjän metsätalousvirasto on tehnyt yhteenvedon laittomien hakkuiden satelliittivalvonnasta alkuvuoden osalta. Tarkan seurannan alaisena on ollut 26,5 milj. ha Krasnojarskin piirissä sekä Irkutskin ja Arkangelin alueilla eli Venäjän suurimmilla puunhankinta-alueilla. Laittomien hakkuiden määrä Krasnojarskin piirissä ja Irkutskin alueella oli 542 500 m3, osittain hakattuna 1 030 000 m3, taimikoita oli vahingoitettu 3 200 ha:n alueelta ja hylättyä puuta löytyi kaikkiaan 205 500 m3.

Metsätalousviraston johtaja Roschupkin huomautti, että mainittuihin rikkeisiin olivat syyllistyneet ennen kaikkea suuret metsänvuokraajat. Virallisten tilastojen mukaan salahakkuita tehdään vuosittain 1 milj. m3. Satelliittikuvat osoittivat, että pelkästään viralliset yritykset hakkasivat vuokramaittensa ulkopuolelta puolet tuosta määrästä.

Sopimussakkoja Krasnojarkin piiriin ja Irkutskin alueelle on annettu yli 200 milj. ruplan arvosta. Seruantamateriaalit on luovutettu Venäjän luonnonvarojen käytön valvontavirastolle, jossa valmistellaan haastehakemuksia rikkeisiin syyllistyneille. Valtiolle on palautettu vapaaehtoisesti jo noin 2 milj. ruplaa.

Arkangelin alueella rikkeisiin syyllistyivät pääasiassa alueellisen metsäviraston työntekijät: 41 % tutkituista leimikoista ei ollut hakkuusuunnitelmien mukaisia. Tarkastuksen seurauksena Arkangelin alueen metsäviraston johtaja on eronnut virastaan.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu