Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Tärkeimmät metsäteollisuusinvestointien edellytykset Venäjällä ovat puuraaka-aineiden saatavuuden varmistaminen sekä mahdollisuus hyödyntää metsiä skandinaavisen metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Globaalitasolla pitkäkuituiset havupuuvarat ovat niukka resurssi. Runsaat havuraaka-ainevarat ovat merkittävin syy sellutehtaan perustamiselle Venäjälle.

Venäjälle jo tehdyt investoinnit painivat raaka-aineongelmien kanssa. Sellutehtaan ollessa kyseessä vähintään 50% tai jopa 70% puusta olisi turvattava omista pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokratuista metsistä, jotta yhtiöt uskaltavat ruveta investoimaan.

Skandinaavisen teknologian ja hakkuutapojen avulla metsistä saatavan puun hinta pysyy hallittavana ja kilpailukykyisenä.

Kilpailukykyisen uuden sellutehtaan kapasiteetti on vähintään 700 000 – 1 000 000 tonnia vuodessa ja investointitarve noin miljardi euroa.

Lue muistio