ZAO Severo-Zapadnyj holding vie päätökseen 1990-luvun alkupuolella jäädytetyn Podporozhjen kuitulevytehdashankkeen, tiedottaa Leningradin aluehallituksen lehdistökeskus.

Rakennus- ja uudistushankkeen tavoitteena on saada tehtaalla alkuun puolikovien ja kovien kuitulevyjen (MDF- ja HDF-levyjen) tuotanto huonekalu- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Hankkeeseen kuuluu mm. uuden kunnallisteknisen verkoston perustaminen ja entisen kunnostaminen sekä laitehankintoja.

Uusitun tehtaan vuotuiseksi tuotantokapasiteetiksi arvioidaan 240 000 m³ (175 200 tonnia) MDF-levyä, josta 120 000 m³ on laminoitua. Rankennushanke maksaa reilut 131 milj. dollaria. Työntekijöiden määräksi on ilmoitettu 800 henkeä.

Podporozhjen tehtaasta tulee Leningradin alueen toinen MDF-tehdas viimeisen kahden vuoden ajalta. Syksyllä 2004 Lesplitinvest aloitti rakentamaan Priozerskiin (Käkisalmeen) levytehdasta, jonka tuotantomäärä vuodessa on 100 000 m³. Priozerskin tehtaan investoinnit olivat 30 milj. dollaria.

Lähde: Leningradin aluehallituksen lehdistökeskus