Kohde 4 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan pinta-ala on 0,8 ha, kasvupaikka on soistunut kangas (OMT) ja maalaji hienojakoinen. Helmikuussa 2017 vajaatuottoinen lepikko on hakattu ja huhtikuussa vesakko raivattu. Kesäkuussa 2017 kohde on uudistettu koneellisesti (maanmuokkaus ja istutus samassa istutuskoneessa) kuuselle tavoitetiheydellä 1800kpl/ha (1,5-vuotias keskipaakku).

Kohteella on inventoitu kesällä 2018 olevan 1320 kuusta hehtaarilla ja kasvatuskelpoisia koivuja 40 kpl/ha. Kuuset ovat olleet keskipituudeltaan 40 cm (valtapituus 60 cm) ja koivut 30 cm. Muuta, noin metrin mittaista, perattavaa lehtipuustoa on ollut yli 34000 kpl/ha.

Kuvat: Eemil Pakarinen / Luke